Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

                                                                                                        Versiune actualizată în Februarie 2021

 

Deoarece considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru ALMA SOLUTION, dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții asigură securitatea, confidențialitatea, principiile şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale GDPR îl reprezintă transparența, am pregătit acest document numit în continuare ”Politica de Confidențialitate”, prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

1.Cadrul legal și definiții

Documentul de bază la care ne raportăm în privința asigurării cerințelor de conformitate este REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation (GDPR), completate cu legislația română în vigoare.

 

Conform definițiilor din Art.4 GDPR: „Informații personale” înseamnă informații despre orice persoană sau de la orice persoană care poate fi identificată direct sau indirect.

”Datele cu caracter personal” sunt definite ca „Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

 

„Proces”, „Prelucrare” sau „Procesat” înseamnă orice activitate care implică date personale, incluzând, dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea si utilizarea, dezvăluirea prin transmisie, ștergere sau distrugere.

Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice vizitator care se înregistrează prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, pe care îi va folosi la contactarea noastră sau la aplicarea pentru un loc de muncă pe site-ul ALMA SOLUTION.

 

 1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

S.C ALMA TOTAL SOLUTIONS S.R.L numită în continuare ”ALMA SOLUTION” este o companie de creație și producție publicitară.

 

Această Politică de Confidențialitate se aplică informațiilor colectate despre dvs. de către ALMA SOLUTION indiferent de modul în care acestea sunt colectate sau stocate și descrie, printre altele, tipurile de informații colectate, modul în care informațiile pot fi utilizate, când pot fi divulgate informațiile, cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor și modul în care informațiile dvs. sunt protejate.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această Politică de Confidențialitate, ALMA SOLUTION are rolul de Operator de date personale în acceptanța GDPR, ceea ce înseamnă că noi decidem scopul și mijloacele prelucrării și tipurile de informații de care avem nevoie pentru prelucrare. Prezenta Politică acoperă informațiile colectate de către ALMA SOLUTION prin diverse mijloace de comunicare, incluzând, dar fără a se limita la site-ul https://www.almasolution.ro/

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor personale, vă încurajăm să ne contactați la sediul central ALMA SOLUTION din Ștr. Fântânica nr 38, Incinta Metaloglobus, Sector 2, cod 021805, București sau la adresa de email: office@almasolution.ro, cu mențiunea: ”În atenția Responsabilului cu protecția datelor personale”.

 

 1. Ce fel de date personale colectăm

Pentru a vă putea oferi produsele și serviciile noastre, trebuie să colectăm date personale pentru scopurile menționate mai jos. Garantăm că informațiile pe care le colectăm și le folosim sunt indispensabile acestor scopuri și nu vizează intruziunea în spațiul dumneavoastră personal.

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. În timpul derulării proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

a.Date personale aferente procesului de angajare, executării și încetării relației juridice de angajare: nume, prenume, fotografie, CNP, carte de identitate, pașaport, permis conducere, sexul, data și locul nașterii, naționalitatea, adresa de domiciliu, telefon, e-mail, informații despre situația familială, informații despre  starea civilă, copii sau alte persoane aflate în îngrijire, informații medicale despre starea de sănătate, concedii medicale, concedii de maternitate, accidente, informații fiscale despre salarizare, prime și compensații, amenzi și penalități, contul bancar, informații despre educație, experiența profesională, școli absolvite, diplome, cursuri de calificare și specializate, informații juridice despre cazierul judiciar, specimene de semnături, informații despre localizarea GPS, etc.;

b.Date personale despre candidați obținute cu ocazia procesului de selecție pentru posturile vacante nou deschise sau existente: nume, prenume, imagine facială, data și locul nașterii, adresa de domiciliu, telefon, email, ID, informații despre educație, școli absolvite, calificare, specializări, locuri de muncă și salarii anterioare;

c.Imagini ale angajaților și clienților obținute prin înregistrările video ale sistemelor de supraveghere;

d.Date personale despre clienții ALMA SOLUTION obținute în urma activităților de vânzare, facilitarea vânzării prin promovarea produselor și serviciilor, comunicarea cu clienții și publicitate.

De asemenea, colectăm alte tipuri de informații de la dvs. sau din alte surse, denumite în continuare „Informații despre companii”, care pot include, dar nu se limitează la:

 • Informații colectate prin intermediul formularelor online prezente pe site-ul nostru;
 • Informații provenite din baze de date legale sau surse publice, precum cărți de vizită, pagini Web, cataloage, liste de firme, recomandări ca persoane de contact, rețele sociale, etc;
 • Informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor oferite de noi, cum ar fi datele de utilizare;
 • Informații despre locația fizică aproximativă (de exemplu, orașul sau codul poștal) al unui computer sau al unui dispozitiv derivat din adresa IP a unui astfel de computer sau dispozitiv.

 

Menționăm cu toată responsabilitatea că nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm sau să prelucrăm date personale ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 1. Ce categorii speciale de date prelucrăm

Informații medicale despre angajații care își desfășoară activitatea la locul de muncă – în măsura în care legea cere ca aceste date să fie colectate, informații medicale despre rudele apropiate ale angajatului – în măsura în care legea obligă ALMA SOLUTION să se ocupe de înregistrări medicale similare. Informații anterioare – atât timp cât legea prevede ca ALMA SOLUTION să colecteze aceste informații de la angajații săi.

 

 1. Care sunt scopurile pentru care colectăm datele personale

În calitate de operator de date personale, ALMA SOLUTION declară și își asumă întreaga responsabilitate că datele personale colectate sunt utilizate doar pentru următoarele scopuri:

 • Administrarea resurselor umane;
 • Procesul de recrutare și selecția candidaților;
 • Sistemele de supraveghere video pentru asigurarea condițiilor optime de securitate și protecția personală a angajaților din birouri, spații de lucru și depozit și magazine, precum și a clienților care vizitează sediul nostru, precum și securizarea bunurilor ALMA SOLUTION și a spațiilor monitorizate;
 • În scopul bunei derulări a relațiilor comerciale și activităților de logistică cu furnizorii și partenerii ALMA SOLUTION

 

 1. Care sunt temeiurile legale ale activităților de prelucrare a datelor personale

În conformitate cu prevederile Art. 6 (1) GDPR prelucrarea datelor personale la ALMA SOLUTION se realizează pe baza următoarelor temeiuri legale:

 • existența unui contract – cum ar fi contractul de muncă cu angajații, relațiile de natură comercială bazată pe un contract de achiziții, factură, notă de livrare sau alte documente cu valoare contractuală sau existența unei relații contractuale de prestări servicii;
 • existența unei obligații legale – de natură comercială sau juridică, asociată anumitor tipuri de activități, precum emiterea sau plata de facturi sau bonuri fiscale;
 • existența unui interes public – legat de respectarea unor norme de conduită sau măsurile de prevenție anti-Covid;
 • existența unui interes vital – legat de protejarea integrității fizice a angajaților ALMA SOLUTION din zona de birouri, depozite și spații de producție;
 • existența unei interes legitim – pentru derularea în cele mai bune condiții ale relațiilor de business de tip vânzător – client și creșterea calității serviciilor;
 • existența unui consimțământ – liber acordat, specific, informat, clar exprimat și rezultat dintr-o acțiune afirmativă clară, solicitat în special în cazul relațiilor comerciale cu noii clienți sau în scopul bunei derulări a activităților de marketing.

 

 1. 7. Cum colectăm informațiile despre dvs.

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:

 • direct de la dvs. (de exemplu, dacă ne contactați prin telefon, e-mail, poștă sau servicii de curierat);
 • în cursul interacțiunilor noastre cu dvs. (de exemplu, dacă interacționați cu echipa comercială, managementul sau logistica);
 • atunci când faceți publice informațiile dvs. personale (de exemplu, dacă faceți un post public despre noi pe social media);
 • atunci când completați formularele noastre online de pe pagina de contact;
 • atunci când interacționați cu orice conținut deținut de o terță parte.
 • de asemenea, putem reține informații despre dvs. prin simpla evidență a interacțiunilor cu dvs., cum ar fi de ex. detalii despre istoricul achizițiilor, evidența activităților de service, acceptarea de cookies la navigarea pe site, etc.

 

ALMA SOLUTION nu este responsabilă pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar despre dvs. prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email sau pe website. De asemenea, această politică nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. companiei ALMA SOLUTION.

 

 1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

ALMA SOLUTION păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate ALMA SOLUTION sunt stocate în cadrul sistemelor interne sau furnizorilor de servicii externalizate.

 

Pentru site-ul ALMA SOLUTION, ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un statut de client. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau retragerea unui consimțământ  și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun, precum legislația privitoare la arhivarea documentelor comerciale, prevenirea unor acțiuni în justiție sau măsuri speciale solicitate de organele competente în conformitate cu legislația actuală.

 

 1. Precizia datelor personale prelucrate

ALMA SOLUTION face demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale sunt corecte și, dacă este necesar, actualizate. În acest scop, sunt situații în care vă putem contacta pentru a vă asigura că informațiile despre utilizator sunt actualizate și exacte.

 

 1. Minimizarea datelor

ALMA SOLUTION face demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale pe care le procesăm sunt limitate la ceea ce este în mod absolut strict necesar în legătură cu scopurile stabilite în această politică sau când este necesar să vă furnizeze servicii sau să accesați și să utilizați produsele și serviciile noastre.

 

 1. Colectarea datelor despre minori

Deoarece ne pasă de siguranța și confidențialitatea datelor personale ale copiilor, nu contactăm cu bună știință sau nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 16 ani, nici în mod direct și nici prin intermediul site-ului web.

 

 1. Cum administrăm consimțământul primit de la dvs.

ALMA SOLUTION acordă o atenție deosebită acordului primit de la dvs. privind prelucrarea datelor personale. În acest spirit am implementat o procedură specială de administrare a consimțământului, care în spiritul GDPR trebuie să îndeplinească cele 5 criterii de validitate:

 • Liber acordat – persoana vizată nu trebuie să fie presată să își dea consimțământul sau să sufere vreun prejudiciu dacă refuză;
 • Specific – persoanei trebuie să i se solicite consimțământul pentru fiecare activitate individuală de prelucrare a datelor;
 • Informat – persoanei trebuie să i se explice ceea i se cere și cu ce anume trebuie să fie de acord;
 • Clar exprimat – limbajul trebuie să fie clar și simplu, iar răspunsul clar formulat, neambiguu, fără echivoc;
 • Acțiune afirmativă clară – persoana trebuie să consfințească în mod expres făcând sau spunând ceva la modul afirmativ.

Totodată, ALMA SOLUTION a adoptat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru administrarea în cele mai bune condiții de siguranță a bazelor de date asociate diferitelor forme de consimțământ, precum și pentru asigurarea dreptului fundamental al persoanei vizate la retragerea consimțământului acordat pentru un anumit tip de activitate de prelucrare sau pentru toate acestea. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment trimițând o solicitare corespunzătoare la adresele de contact din acest document.

 

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal colectate

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari/ terți:

 • furnizorilor de servicii de asociate departamentului de resurse umane
 • furnizorilor de servicii logistice și de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Toate relațiile noastre cu aceste companii terțe se bazează pe respectarea principiilor GDPR, temeiurilor legale asociate fiecărui tip de prelucrare, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale clienților noștri.

 

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia, care includ clauzele necesare de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal. Conform legislației în vigoare, datele cu caracter personal obținute pot să fie dezvăluite fără consimțământul utilizatorului spre instituțiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate operatorului de către acestea.

 

 1. Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

ALMA SOLUTION face demersuri rezonabile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și furnizarea accesului la datele dvs., în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
 • datele personale colectate de operatorul ALMA SOLUTION sunt stocate pe sisteme securizate, amplasate în încăperi protejate şi cu acces fizic limitat;
 • transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație;
 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații, înainte de a îi acorda acces la informații;

Urmăm standardele general acceptate pentru a stoca și proteja datele personale pe care le colectăm, atât în timpul transmiterii, cât și odată primite și stocate, inclusiv utilizarea criptării, acolo unde este cazul.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

 1. Transferul internațional de date

Pentru clienții din România, ALMA SOLUTION nu transferă informațiile personale către alte locații din alte țări. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe teritoriul României. Pentru clienții din țările UE și spațiul EEA, datele personale nu părăsesc zona agreată de standardele UE ca adecvată. Singurele date personale care pot fi transferate prin intermediul canalelor uzuale de comunicație (telefon, email, platforme online, curier) reprezintă date de contact ale reprezentanților partenerilor noștri externi cu care există contracte comerciale și alte acorduri speciale de colaborare, iar transferul se face cu acordul tuturor părților și persoanelor implicate, prin semnarea documentelor.

 

În calitatea sa membru al unei comunități internaționale de business, ALMA SOLUTION poate avea o serie  de relații comerciale cu producători și furnizori de servicii internaționali, din Uniunea Europeană sau din afara UE, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează cu aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane.

 

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare existente.

 

 1. Cum respectăm drepturile dvs. de acces la datele personale

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ALMA SOLUTION conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ALMA SOLUTION cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de copii după datele deținute, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ALMA SOLUTION a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și actualizarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. De asemenea, este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul la ștergerea datelor, („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • cazul în care este retras consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
 • cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale de natură comercială, cum ar fi obligativitatea păstrării facturilor și altor documente cu valoare contractuală pe perioade cuprinse între 5 și 10 ani;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • există și alte cazuri în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, dar acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe care ne-ar putea pune în situația de a refuza o solicitare a dvs. de ștergere a datelor personale.

 

Totodată, este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ALMA SOLUTION să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către ALMA SOLUTION către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

 

Dreptul la opoziție:

 • se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ALMA SOLUTION sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ALMA SOLUTION  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Dreptul de renunțare la consimțământ, respectiv retragerea permisiunii de utilizare a datelor personale pentru orice activitate de prelucrare efectuată de ALMA SOLUTION pentru care v-ați dat consimțământul. E important să înțelegeți că retragerea consimțământului pentru un anumit tip de prelucrare a datelor personale se referă doar la prelucrările executate din momentul anunțării retragerii consimțământului, neafectând prelucrarea datelor efectuată pe durata existenței consimțământului și nu va afecta nici acordul dat pentru alte activități sau servicii. Pentru a beneficia de acest drept e suficient să ne contactați prin metodele expuse mai jos și cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil.

 

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) din România, care poate primi sesizări din partea persoanelor vizate la: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Telefon: +40.318.059.211, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul platformei online www.dataprotection.ro

 

Dreptul de a vă adresa Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate, precum și pentru situațiile în care considerați că operatorul de date personale sau Autoritatea competentă nu au acordat atenția necesară solicitării dvs. de exercitare a drepturilor enunțate.

 

Prin această politică ALMA SOLUTION vă asigură că vom acorda în permanență o maximă importanță respectării drepturilor dvs. fundamentale și în calitate de persoană vizată. Suntem convinși că orice solicitare ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, în concordanță cu prevederile legislației interne și internaționale și cerințele GDPR. În acest spirit,  ALMA SOLUTION a dezvoltat și implementat o procedură specială de soluționare a solicitărilor de acces la date venite din partea persoanelor vizate (clienți și parteneri).

În general ALMA SOLUTION nu va solicita nicio taxă pentru a vă putea exercita oricare dintre drepturile de mai sus. E bine să rețineți totuși că, în cazul în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, neargumentat de repetitivă sau excesivă, legislația în vigoare ne permite să percepem o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea. De asemenea, avem toate temeiurile juridice pentru a nu da curs unei cereri de acces la date în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane vizate.

 

 1. Cum ne puteți contacta

Vă reamintim faptul ca puteți contacta în orice moment Responsabilul ALMA SOLUTION cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin poștă sau curier la adresa sediului central ALMA SOLUTION din Ștr. Fântânica nr 38, Incinta Metaloglobus, Sector 2, cod 021805, București sau la adresa de email: office@almasolution.ro, cu mențiunea: ”În atenția Responsabilului cu protecția datelor personale”.

 

 1. Cum actualizăm Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru data publicării celei mai recente variante a Politicii de Confidențialitate.